Uenighedsrum

Uenigheder sammen med andre.

Vi er uenige med andre dagligt,- på arbejde, i trafikken eller i privatlivet. Det behøver ikke være noget problem, vi er i stand til meget hurtigt at foretage beslutninger om håndtering af en uenighed, hvor vi bøjer os, står fast eller undviger uden at der bliver tale om en konflikt,- eller vi befinder os i en kontekst, hvor der kan stemmes og hvor flertallet bestemmer udfaldet af uenigheden.

Uenigheder, der får betydning og fylde, er uenigheder, der indeholder potentialet til en alvorlig konflikt for den ene eller for begge parter. Vi kan for eksempel være grundlæggende uenige om hvilken kvalitet arbejdet skal have, hvordan det bedst udføres eller hvilke tiltag der er bedst for at bedre arbejdsmiljøet. Hvis du er tillidsrepræsentant og uenig med ledelsen på et eller flere væsentlige områder, så bliver det meget vigtigt at finde rammer og struktur for hvordan I arbejder sammen i den uenighed, og hvordan I får det bedst mulige ud af den situation.

Uenighedsrum

Hvis der er en vilje på begge sider kan I definere “uenighedsrummet”, samarbejde konstruktivt og undgå at skabe en konfliktfyldt samarbejdsrelation. Det åbner rum for ikke at tage det personligt, når andre ikke er enige med dig,-og det giver samtidig begge parter mulighed for at være tilstede og være aktiv medspiller i samarbejdet.

Det er ikke raket-videnskab, men almindelig sund fornuft. I er i en situation, hvor I hver især har forpligtelser, der betyder I skal samarbejde, øve indflydelse, beslutte og gøre hinanden gode til gavn for arbejdsplads og til gavn for Jeres arbejde.

I kan lave regler for hvordan I taler om uenigheder,- begge parter lytter til hinandens argumenter, respektfuldt og uden afbrydelser uanset magtforholdet. Rammen for møder skal være hensigtsmæssige, gerne uden forstyrrelser udefra. Er det svært at have respekt for hinanden, er det vigtigt, at man har respekt for roller og kontekst, de forpligtelser og de rettigheder rollerne giver. Aftal regler og skriv dem ned efter fælles drøftelse af, hvad alle parter finder vigtigt. Hvis du sidder i et team med store uenigheder kan du gøre det samme.

Herudover kan du styrke dig selv ved at forberede dig og inddrage andre løbende,- det gælder uanset hvilken rolle du har:

Inden møder kan du:

Træde et skridt baglæns eller opad og se på situationen udefra, hvad ved du? -hvad er forestillinger? – er der noget i historien/baggrunden for uenigheden du kan bruge til at fremme et godt samarbejde og dermed også muligheden for bedre resultater eller er der faktorer du skal undersøge og spørge ind til? Giv dig tid til at skrive, tegne et mindmap eller hvad der virker bedst for dig for at danne dig et overblik.

Sparre med dit bagland, vælg en klog, der kender kontekst og regler, og som du kan sparre og tale fortroligt med.

Give dig tid til at undersøge, om du er vred, sur, føler dig forurettet, er irriteret eller andet. Det er ikke forbudt at have følelser, men det er godt at være klar over dem, så de ikke tager magten fra dig på møderne eller kommer til at sætte dagsordenen på en uhensigtsmæssig måde.

På møder kan du:

Spørge ind, stille spørgsmål fra forskellige vinkler, være nysgerrig og åben. Dels skaber du refleksion hos den anden, dels bliver du selv klogere på, hvordan han/hun ser situationen.

Lytte, lytte og lytte,- vi drager konklusioner for hurtigt og taber muligheder for fælles grundlag, når vi allerede “ved” hvad samtalepartneren mener. Lyt også efter “nøgleord”,- hvad er det for ord, der går igen og som har særlig betydning hos din med/modpart. Bliver der brugt ord og sætninger, der åbner for en dialog eller som lukker af.

Italesætte uenigheden på en måde der ikke bliver personlig. Bliv i din rolle, bliv hos dig selv, træk vejret og sæt dig godt til rette på stolen, så du kan tale og lytte uden at “være ude af dig selv”.

Bede om en pause, hvis du har brug for at køle ned eller tænke dig om.

Efter møder kan du:

Bruge dit bagland, tal med dem om situationen, – gør det løbende, så du får evalueret på hvordan møderne går, er der nogen fremdrift eller virker det drænende og stillestående. Noter hver eneste fremskridt ned og klap dig selv på skulderen for det du eller I har opnået.

Du skal evaluere, du skal ikke kritisere dig selv. Det er ikke nemt arbejde og du har gjort dit bedste.

Vælge dine kampe,- og vælge dem med omhu – altså vælge hvordan du vil arbejde videre herfra. Du kan overveje om det er en anden end dig, der tager næste drøftelse og om der er nogen muligheder for at få andre til at fremføre dine synspunkter. Du er i en rolle på dit arbejde, det skal ikke fylde hele dit liv, og det skal ikke tære på dit helbred.

Kontakt mig her for at arbejde i dybden én til én,- eller i dit team: 26147313 eller på birthe@toolsforliving.dk