Tag det op! Gør noget, tal med nogen.

 

Du skal gøre noget hvis der er en stor uenighed eller begyndende konflikter i dit team eller kollegagruppe.

Uenigheder i et team og blandt kolleger kan blive en hindring for samarbejde, trivsel og samtale. For den enkelte kan det føre til, at man har lyst til at sige op, at man føler sig drænet for energi og at man får symptomer på stress. På møderne oplever du måske, at kun det nødvendige bliver diskuteret og aftalt,- og måske  sker en stor del af beslutninger og deling af vigtige informationer uden for møderne i små undergrupper.

Det kan være du er en af “de nye” i teamet, og at dine kompetencer ikke bliver brugt i samarbejdet, og du oplever, at de andre opfatter dig som forstyrrende.

Tag det op, – lad være med at vente,- det er ikke sundt for nogen at lade det fortsætte . Tag udgangspunkt i dig selv og fortæl, at du oplever, f.eks. at det kan være vanskeligt at få lov til at bidrage, eller at uenighederne spærrer for konstruktivt samarbejde. Foreslå, at I tager en drøftelse af team- og kollega samarbejdet og Jeres møder.

Ofte bunder problemerne i en manglende forventnings afstemning,- Jeres samarbejde og Jeres møder finder sted på en arbejdsplads, og der er et formål med arbejdet. I har forskellige roller, og I har alle forpligtelser i forhold til Jeres møder og samarbejde, og der må være en klar forventning fra ledelsen til det kollegiale samarbejde. Men hvis der er uklarhed omkring arbejdsopgaverne, eller I mangler de rette rammer og resurser til at løse opgaverne i team eller kollegagruppe kan det danne grobund for uenigheder og dermed forøge risikoen for konflikter.

Hvis der mangler en fælles holdning eller tilgang til samarbejdet, er det vigtigt at drøftelsen bliver taget på hele arbejdspladsen.

Er der retningslinjer for, hvad der skal gøres, når samarbejdet ikke fungerer, eller retningslinjer for hvordan man håndterer konflikter? Hvis ikke så er det på tide, at I får talt om det.

Alt for mange er nervøse for at tage hul på samtalen om et vanskeligt samarbejde. Desværre har det tit store konsekvenser,  både for arbejdsglæden og for helbreddet. Jo længere tid det varer, før der bliver gjort noget ved det, jo mere risikerer du, at du begynder at føle, at det måske er dig, der er noget galt med. Det er noget af det sværeste for os, at føle sig forkert og være “udenfor” flokken,- og langt de fleste vender det indad mod dem selv.

Tal først og fremmest med dine kolleger, og hvis det ikke skaber forbedringer så tag fat i ledelsen, din tillidsrepræsentant, eller din sikkerhedorganisation. Søg rådgivning. Der er masser af materialer på nettet du kan tage få inspiration af, f.eks. har Branchearbejdsmiljørådet mange materialer på deres hjemmeside. Ring til Arbejdstilsynet, hvis omgangstonen og samarbejdsformen er usund og ledelsen ikke ønsker at foretage sig noget.

Men du må aldrig vente ret længe med at tage det op. Det er på alle måder alt for dyrt.