Den professionelle samtales pejlemærker.

 

 

Fem forslag til pejlemærker for dine professionelle samtaler.

Du skal træne og mestre samtaleteknikker for at sikre dig, at samtaler afvikles bedst muligt, og du skal have grundlæggende pejlemærker i din praksis.

Det er som at køre bil,- pejlemærkerne sikrer, at du ved, hvor du skal hen,- at du ikke påkører andre med vilje, at du har et blik for at lade trafikken glide bedst muligt, og at du ved hvilken side du skal køre i,-  mens dine køretekniske færdigheder sikrer at du både kan bremse, bruge bakspejlet, skifte gear, speede op og parkere.

Der er ingen af os, der forstår verden fuldstændig ens, vi er alle farvet af vores historie, erfaringer, værdier og ønsker. Vi taler ud fra vores egen forståelse, og vi taler sammen på arenaer, hvor det går stærkt, og hvor der kan være mange vanskelige problemstillinger og følelser i spil.

Samtaler er altid først og fremmest et møde mellem to eller flere mennesker og samtalen påvirker alle, der deltager i samtalen,- men tit også mange andre, samarbejdspartnere og kolleger.

Pejlemærker er et godt kompas for samtaler. Professionelle samtaler har et formål. Samtaler fordrer gensidighed og tilstedeværelse, og en samtale står aldrig alene eller som en isoleret hændelse. En samtale har altid et vilkår eller en forudgående historie, den finder sted i nutid og den får altid en betydning i fremtiden.

Mine pejlemærker er:

  • Samtalens formål: En professionel samtale skal have et formål. Formålet bestemmer roller, forpligtelser og rettigheder.
  • Samtalens fortid: hvilken historie, forventninger og psykologiske kontrakter. Samtalen har altid en fortid. En god samtale fordrer at du anerkender at der altid er forudbestående meninger, overbevisninger og erfaringer.
  • Gensidighed i samtalen: du skal lytte og tale, du skal give og modtage. En god samtale er en dans mellem mindst to parter, og fordrer at du taler fra dig selv og bliver i dig selv, – når du ikke taler ud fra dig selv skabes der ikke mulighed for gensidighed i samtalen.
  • Tilstedeværelse i samtalen: En god samtale fordrer en ramme, der sikrer at tilstedeværelse er mulig. Der skal være forberedt og der skal være tid og uforstyrrethed.
  • Samtalens fremtid: opbygning af tillid, troværdighed og relation. Samtalen har altid en fremtid. En god samtale og et godt resultat fordrer at du anerkender at samtalen vil og skal have en betydning for det fremtidige arbejde, både for deltagerne og for andre.

Gode samtaler er – som god kørsel – ikke kun teknik. Når samtalen skal have dybde, skal der også være et øje for samtalens indvirkning på relationer, på tillid, troværdighed og på arbejdspladsens eller på samarbejdets kultur.

Derfor arbejder jeg med pejlemærker i professionelle samtaler. Hvilke pejlemærker arbejder du med?

Photo by JESHOOTS.com from Pexels