Et kursus på 6 moduler.

Der er i øjeblikket ikke sat aktuelle datoer for hvornår vi afvikler kurset igen.

Du kan skrive til os, hvis du sammen med din arbejdsplads eller dit team ønsker et skræddersyet forløb kun til Jer: birthe@toolsforliving.dk eller ring 26147313.

Modulerne afvikles på et lille lækkert yoga-studie på Sorø Station, i naturen og på Sorø Kunstmuseum.

Vi er: Underviser og kunstner Malene Thastum og Underviser Birthe Hansen. Vi har en baggrund som undervisere i Qi Gong, Meditation, Mindfulness. Desuden trækker vi på vores alsidige erfaringer som musiker, proceskonsulent, coach m.m.

1. At være en kugle i stedet for at være en kegle… eller: Løber du altid et lille stykke bagefter dig selv?

Vi præsenterer dig for metoderne – Mindfulness (MBSR) og Qi Gong – og du får mulighed for at afklare dine forventninger til forløbet.
Vi arbejder med enkle Qi Gong-øvelser, der styrker din kropslige og mentale grounding og tilstedeværelse.
Du lærer en åndedrætsmeditation og en kort meditation, du kan bruge til restitution og grounding inden og efter møder, når du er mentalt træt og når du mister overblik. Vi ser nærmere på multitasking og muligheden for at arbejde med en ting ad gangen.

2. Farvel til at sejle uden kompas.

Vi arbejder videre med Qi Gong, og undersøger begrebet ’intention’. Bevægelsernes intention og retning kan bruges som metafor for intention og retning i arbejdslivet. Eksempelvis i arbejdsopgaver, samtaler og møder.
Pausemeditationer, restitutionsøvelser og meditation på lyde. Øvelserne styrker dig i at holde kursen i konstante forandringer. “All things must pass” som George Harrison sagde.

3. At holde sin forhave… og at holde sig til sin egen forhave.

Hvis vejret er til det, går vi ud i naturen for at træne stående og gående. Vi arbejder med, hvordan man i meditation kan vende tilbage til sig selv og afgrænse sig selv.
Du skal være lige præcis i din rolle, i din kontekst og i dit ansvarsområde. Hvilke overbevisninger får dig til at bruge energi og tid på noget, der ikke er dit ansvarsområde?
Vi arbejder med Qi Gong-øvelser i par, og afprøver den styrke der ligger i ’at holde sin forhave’.
Herudover arbejder vi med naturens evne til at restituere os både fysisk og mentalt.

4. Jeg ved hvad du siger…før du har sagt det….

Denne gang skal vi arbejde med opmærksomhed og åndedræt, og undersøge hvilken betydning det har for din kommunikation.
Når du er til stede og hviler i din krop, kan det støtte dig i at kommunikere som du ønsker i uenighedsrum og konflikter, at lytte uden at afbryde, og at sætte rammer for en samtale.
Du får en kort meditation til intention og retning i kommunikation.

Opsamling på kursets 4 første sessioner. Efter denne session får du mulighed for at vælge personlige opgaver, som du skal træne i de kommende 4 uger.

5. Get over yourself….eller undgå at andres copingstrategier og følelser invaderer dit liv…

Denne gang har du haft en hel måned til at træne meditation på egen hånd. Vi samler op på, hvordan det er gået.
Vi undersøger hvilke andre muligheder du har, når du er i dine følelsers vold. Hvordan kan meditation som praksis hjælpe dig til at stå hensigtsmæssigt i forhold til de tanker og følelser, der opstår, når andre påvirker os følelsesmæssigt? Vi træner forskellige tilgange, og vender tilbage til de grundlæggende principper i Qi Gong: Grounding, intention, forhave, åndedræt.

6.Hvilken pagt indgår du med dig selv?

I denne session åbner vi dørene til Sorø Kunstmuseum. Du reflekterer midt i kunsten og vi slutter af med en særlig introduktion til kunstens rolle i restorativ praksis.

Hvordan skal dit bæredygtige (arbejds-)liv se ud?
Hvad skal der til for at du restituerer i løbet af dine arbejdsdage?
Hvilke øvelser, hvilken praksis, hvilke nye vaner?
Hvad skal afstemmes med andre, og hvem skal bakke dig op?
Er der arbejdsområder, samarbejdsflader eller mødestrukturer der skal ændres?

Vi arbejder og veksler mellem øvelser, refleksioner og beslutninger.

Træning:

Din egen træning mellem modulerne er en essentiel del af dette kursusforløb. Derfor får du opgaver og øvelser til træning mellem hvert modul, og du får lyd- og videofiler til at støtte din træning.

Dato og tid for sessionerne:

Lægges ud i februar 2021

Imellem 4. og 5. session tilbydes du en halv times refleksion og sparring med en af underviserne.

Pris og tilmelding:

Hele kurset koster 6000 kr. excl moms pr. person,- der kan aftales en anden pris, hvis kurset afholdes for et team eller en gruppe af medarbejdere fra samme arbejdsplads.

Gratis introduktion til kurset:

Der er ikke p.t. planer intro-møder.

Metoderne:

Meditation er mental fitness. Gennem meditation kan vi bl.a. træne vores koncentrationsevne og vores hukommelse. Vi kan blive bedre til at håndtere bekymringer, stress og kriser, fordi vi i meditationen øver os i at stille os på afstand af de tanker og følelser, der ofte kaster rundt med os – som halen der logrer med hunden. Meditation kan hjælpe os til at tænke klart og til at holde den følelsesmæssige balance – også i pressede situationer.

Det store spørgsmål er: hvorfor gør det en forskel, at du bruger fx 15 minutter hver dag på at øve dig i at sidde stille og lave ingenting?

Gennem de seneste år er der på verdensplan gennemført mere 10.000 undersøgelser af virkningerne af meditation. Forskerne har kigget på forskellige meditationsformer, og set på hvordan hjernen påvirkes. Kort fortalt, er der ingen tvivl om, at din hjerne forandrer sig når du mediterer. Hippocampus – det område af hjernen, der har betydning for indlæring, hukommelse, medfølelse og fordybelse – vokser. Samtidig bliver der en reduceret tæthed omkring amygdala – den del af hjernen, som bl.a. har betydning for angst og stress. Det er også vist, at meditation påvirker det parasympatiske nervesystem, så både hjerteslag, blodtryk, puls og åndedræt bliver roligere.

Mindfulness – eller Mindfulness-Baseret StressReduktion (MBSR) – bygger på traditioner og viden fra Buddhismen. I 70’erne bragte Jon Kabat-Zinn meditation og mindfulness ind i det amerikanske hospitalsvæsenet, og opnåede meget positive resultater for patienter med komplekse fysiske og psykiske problemstillinger.

Siden da er brugen af MBSR af eksploderet. Der findes mange apps, der findes mange forskellige tilpassede programmer, der bruges i fængsler, i politiet, på skoler, og som behandling af borgere, der er sygemeldt af stress. MBSR er et struktureret program, der bygger på forskning og evidens. Det er tilpasset den vestlige kultur, det er ikke knyttet til en religion, og det kræver således ikke at du tror på noget bestemt. Det som det kræver, er at du sætter dig ned og træner din evne til opmærksomhed og tilstedeværelse i nuet.
Mindfulness-meditationer er ikke dagdrømme, det er en træning i at se og mærke, det som allerede er i dit liv. Det er det bedste grundlag for beslutninger om ændringer.

Qi Gong har rødder i Kina og kan beskrives som ‘meditation i bevægelse’. Gennem mindst 5000 år er denne træningsform blevet udviklet og forfinet for at fremme styrke, helse og velbefindende. Bevægelse skal i denne sammenhæng ikke forstås som ’motion’ – den bevægelse, der foregår i Qi Gong vil af de fleste opleves som meget blid. Alligevel har træningen påviselig god effekt på hele bevægeapparatets funktion, hjerte og kredsløb, knoglestyrke m.m.

Træning af opmærksomheden er centralt i Qi Gong. I Qi Gong-træningen styrkes opmærksomheden på kroppens vaner, samt den tætte forbindelse mellem sind og krop. Tanker og følelser kan bringe os væk fra kroppen, eller forstyrre kroppens funktion, men med træning kan vi lære at flytte opmærksomheden tilbage til kroppen når vi har brug for det.
Åndedrættet og kropsholdning er også vigtige elementer i Qi Gong.

I kinesisk filosofi og medicin har man det centrale begreb Qi, som betyder noget i retning af ’livsenergi’. Både kropsligt og mentalt velbefindende udspringer af, at vi har energi. I Qi Gong-træningen arbejder vi med at opbygge energi, med at rumme energi og balancere energi. Det handler om balancen mellem dig og verden omkring dig, balancen mellem sind og krop og ikke mindst balancen mellem at præstere og restituere.

Hvem er vi?

Malene Thastum:

Jeg har praktiseret Tai Chi, Qi Gong og meditation siden 2002. Først som en stille undersøgelse af, hvad det kunne gøre for mit sind og min krop. Efterhånden er det blevet en helt uundværlig del af mit liv, og jeg har opsøgt mestre der har kunnet inspirere og udvide min praksis.
Jeg har en bunke erfaringer fra både uddannelse, jobs og mit personlige liv. Tilsammen udgør alle disse erfaringer den bund, jeg underviser ud fra. Jeg vil her prøve at give dig et indtryk af, hvad jeg kommer med:
– Jeg er uddannet klassisk pianist, og har spillet mange koncerter i alle mulige forskellige sammenhænge. At være pianist kræver stadig fordybelse: I musikken som udtryksform; i de tekniske aspekter af klaverspillet; i samspillet med andre musikere. At være pianist er også krævende rent mentalt, og jeg har arbejdet med præstationsangst.
– Jeg har undervist børn og voksne i musik, og afsluttede i 2018 en cand.pæd. i musikpædagogisk didaktik. Jeg interesserer mig særligt for de filosofiske aspekter af undervisningsfaget, og er dybt optaget af hvordan man kan formidle musikkens ‘sjæl’ – det uhåndgribelige, der egentlig ligger uden for sproget.
– Jeg har været souschef på en musikskole og har været projektleder for utallige mindre kulturprojekter. Jeg kender derfor til det krydspres, man som leder står i, og alle de dilemmaer der opstår, når træder ind i ledelsesrummet.
– Jeg har undervist i Tai Chi og Qi Gong siden 2008, og afsluttede Tai Chi Spirit-instruktøruddannelsen i 2012. Jeg forsøger at formidle det fantastiske potentiale for mentalt og kropsligt velvære og sundhed, som disse årtusindgamle praksisformer tilbyder.
– Og så er jeg gift, jeg er mor og bonusmor. Jeg bor på landet udenfor Sorø, dyrker min have, holder bier, tegner, skriver og læser, elsker teater, kunst og god mad… blandt andet!

Birthe Hansen:

Min baggrund er et broget patchwork som rummer mange forskellige jobs, uddannelser og personlige erfaringer.
– Jeg er uddannet socialrådgiver og har en lederuddannelse, jeg har arbejdet i distriktspsykiatri, socialpsykiatri, jobcentre og som socialrådgiver i fagbevægelsen, først som socialrådgiver for havnearbejderne i Esbjerg og sidst som mangeårig rådgiver for krise- og stressramte undervisere i Danmarks Lærerforening.
– Jeg har en uddannelse som proceskonsulent. Det er inspirerende at sætte et rum for læring og til inspiration, at opsætte en strand midt i et mødelokale for at skabe et andet rum for refleksion eller samles om et bål. Forståelse for kontekst, for kommunikation, forventnings afstemning og klarhed over intentioner er vigtige faktorer og begreber i arbejdet for at skabe et bedre arbejde og et bedre arbejdsmiljø.
– Jeg har mediteret i mere end 30 år. Jeg har brugt og lært mange forskellige metoder og har opsøgt mange lærere gennem årene. Jeg har taget uddannelse i at undervise i Mindfulness Based Stress Reduction i England. Jeg bruger helt enkle mindfulness meditationer som udgangspunkt for mit arbejde som underviser i meditation. Det gør jeg fordi der er dokumentation for at det virker, fordi det er sekulært – du behøver ikke tro på noget – og fordi det er enkelt – du skal ikke ud og investere i en masse kurser eller udstyr for at gå i gang.

– Jeg underviser i restitution og resiliens gennem enkle øvelser og omlægninger af vaner.

– Jeg er uddannet coach og supervisor. Det væsentlige for mig i de funktioner er at skabe refleksion og inspiration til ændringer og forbedringer, jeg er ikke glad for “varm luft” (det gælder i alt hvad jeg laver) men hælder til at bruge konkrete værktøjer, jeg har erfaring for virker og som tager udgangspunkt i hvad der matcher dig.
– Jeg bruger i videst muligt omfang naturen i mit arbejde,- walk and coach i skoven, meditation og vision quests, fordi naturen byder på en energi og dybde som gør godt.
– Jeg er mor, bor i Sorø, men har hjemme også andre steder i verden, med gode nære venner og fællesskaber.